KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

ITAPREN SPRAY 150 jest klejem wyprodukowanym na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBS), który po utwardzeniu tworzy spoinę o dobrej odporności termicznej. Jest przeznaczony do klejenia pianek poliuretanowych i poliestrowych, tworzyw piankowych, formatek piankowych, waty tapicerskiej z płytami wiórowymi, drewnem surowym i lakierowanym, tekturą oraz innymi materiałami wykorzystywanymi w przemyśle tapicerskim. Skleja także skaj, skórę oraz styropian.

ITAPREN SPRAY 720 jest jednoskładnikowym klejem wykorzystywanym do klejenia we wzajemnych kombinacjach piankowego poliestru i poliuretanu ze sobą, z drewnem, włókniną, bawełną, watoliną, włóknem szklanym, styropianem i podobnymi materiałami wykorzystywanymi w przemyśle tapicerskim.

ITAPREN SPRAY 60 jest rozpuszczalnikowym klejem na bazie żywic syntetycznych, nakładanym natryskowo. Przeznaczony do klejeń elementów poliuretanowych ze sobą, bądź z drewnem lub tkaninami tapicerskimi. Charakteryzuje się dużą siłą łączenia, doskonałą wydajnością i wyjątkową łatwością użycia. Po wyschnięciu powłoka pozostaje elastyczna. Może być stosowany do klejenia styropianu.

ITACONTACT SPRAY jest wysokowydajnym polichloroprenowym klejem przeznaczonym do natrysku i aplikacji rolką. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą wiązania początkowego, dobrą odpornością na ciepło i bardzo dobrą odpornością na proces starzenia. Klej nadaje się szczególnie do produkcji paneli lub ogólnie do łączenia materiałów takich jak drewno, laminaty plastikowe (PVC, ABS, pianka poliuretanowa, polistyren, melamina), skóra, tekstylia, metale oraz azbest.

PRENOCON EX 299 jest neoprenowym klejem kontaktowym, przeznaczonym do klejeń laminatów plastikowych z płytą wiórową, drewnem, materiałami drewnopochodnymi, tapicerskimi (takimi jak skóra, skaj czy tekstylia), podłożami absorbującymi itp.

  • Facebook
  • YouTube