Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane osobowe.

§ 1

 1. W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. „Portal”- strona główna www.italcolor.pl oraz jej pod-strony,
  2. „Wykonawca”- właściciel Portalu tj. „ITALCOLOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Glinianej 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094590, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 771-183-28-27, REGON 590517594,
  3. „Użytkownik”- każda osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://www.italcolor.pl/produkty/okleiny-venital/dla-projektantow/.
 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę opisanych na stronie, o której mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Wykonawcą oraz inne dane osobowe zebrane przez Wykonawcę w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Wykonawcę są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. § 3

  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

  § 4

  1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Wykonawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3.
  2. Wykonawca może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach:
   • statystycznych,
   • marketingowych, a w szczególności wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail lub numery telefonu.
  3. Zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
  4. § 5

   Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

   § 6

   Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


   II. Pliki cookies.

   § 7

   1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
   2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
   • świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę,
   • dostosowania oferowanych usług do preferencji użytkownika,
   • marketingowych i statystycznych Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących,
   • zabezpieczenia ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez Usługodawcę przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
   • prezentacji reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.

   § 8

   1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
   2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
   3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:


   III. Dane zawarte w logach systemowych.

   § 9

   Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.


   IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

   § 10

   Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


   V. Inne.

   § 11

   Z uwagi na przedmiot usługi realizowanej za pośrednictwem Portalu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z niej anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

   § 12

   Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

   § 13

   W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@italcolor.pl.

 • Facebook
 • YouTube