Ogłoszenia Aktualne

Lokal do wynajęcia, bardz dobra lokalizacja w przemysłowej części Łodzi przy trasie A1.

24.01.2014, piątek

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe w parterowym budynku produkcyjno- handlowo-magazynowym. Nieruchomość położona w pobliżu trasy A1 (za marketem Tesco, przy Al. Włókniarzy). Teren ogrodzony, oświetlony, utwardzony z dogodnym dojazdem, również dla pojazdów ciężarowych. Dostępny parking, możliwe inne przeznaczenie placu.

Ogrzewanie z sieci miejskiej w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i części pomieszczeń magazynowych.

Budynek z przyłączem energetycznym, wodno -kanalizacyjnym i telekomunikacyjnym.

W załączniku plan pomieszczeń do wynajęcia.

Załącznik: Plan pomieszczeń
Załącznik: Lokalizacja lokalu
Załącznik: Okolica obiektu


Zakończenie Programu promocyjnego ‚Z myślą o Was’

23.01.2014, czwartek

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2014 roku Program Promocyjny „Z myślą o Was” zostaje zakończony.
Na podstawie Regulaminu i decyzji Organizatora programu uczestnicy programu, którzy nabyli prawo do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem na dzień 31.01.2014 roku, będą mogli odebrać nagrodę do dnia 30 czerwca 2014 roku. Punkty niewykorzystane a nabyte w trakcie trwania Programu tracą ważność z dniem 30 czerwca 2014 roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Strefie Klienta.

Informacja o wynikach wyboru w ramach Zapytania ofertowego nr 12/POKL/Italcolor z dnia 18.01.2013r.

11.02.2013, poniedziałek

Firma Italcolor Sp. z o.o., informuje, iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 12/POKL/Italcolor z dnia 18.01.2013r. wybrał ofertę firmy _ Biznes Edukator Sp. z o.o.

Oferent spełnił kryteria formalne i dostępu. Otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały spisane w stosownym protokole.

Protokół z wyboru oferty

Informacja o przełożeniu terminu ogłoszenia wyników w ramach Zapytania ofertowego nr 12 z dnia 18.01.2013 r.

07.02.2013, czwartek

Informujemy, iż ze względu na dużą ilość złożonych ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 12/POKL/ITALCOLOR z dnia 08.01.2013r. dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pt. „Zarzadzanie czasem”, zmianie ulegnie termin ogłoszenia wyników.

Informacja o wynikach wyboru oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną do Oferentów oraz zamieszczona na podstronie projektu do dnia 11.02.2013 r. włącznie

Zapytanie ofertowe nr 12 z dnia 18.01.2013r.

18.01.2013, piątek

Stosując się do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, firma ITALCOLOR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt. ”Zarządzanie czasem”; w ramach projektu pt. „Szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe pracowników firmy Italcolor oraz firm powiązanych”;, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Przedmiot zapytania ofertowego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

  • Facebook
  • YouTube