(Polski) Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu „Strefa Klienta”

dostępnego pod adresem http://icapolska.pl/strefa-klienta/

Drogi Kliencie,

Ochrona Twojej prywatności zawsze była dla nas sprawą priorytetową, dlatego też – w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO –  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych [1] – pragniemy przekazać Ci ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdziesz przydatne informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres kontakt@icapolska.pl.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ICA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97 – 300), przy ul. Glinianej 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000582523, NIP: 5223042280;
 2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres kontakt@icapolska.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 44 645 30 80 Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy o korzystanie z serwisu „Strefa Klienta” dostępnego pod adresem http://icapolska.pl/strefa-klienta/ oraz umowy o założenie konta ww. serwisie,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy związane z marketingiem bezpośrednim oferowanych przez nas produktów i usług,

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na nasze prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analityki i statystyki odwiedzin strony internetowej icapolska.pl oraz jej podstron.

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu, zaprzestaniemy ich przetwarzania.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w innych celach niż marketing bezpośredni. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.
 6. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne;
 7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
 8. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celach marketingu bezpośredniego do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w innych celach niż marketingowe będą przez nas przetwarzane do momentu otrzymania
 10. Twojego sprzeciwu (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 5) lub przez cały czas, przez który wykonywana będzie zawarta przez Ciebie z nami umowa o korzystanie z serwisu „Strefa Klienta”  dostępnego pod adresem http://icapolska.pl/strefa-klienta/ oraz umowy o założenie konta ww. serwisie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i wiążących nas obowiązków podatkowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia przez Ciebie z nami umowy o korzystanie z serwisu „Strefa Klienta”  dostępnego pod adresem http://icapolska.pl/strefa-klienta/ oraz umowy o założenie konta ww. serwisie.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 • Facebook
 • YouTube