Contact

Italcolor Sp. z o.o ul.Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.+48 44 645 30 80, fax.+48 44 645 30 65 email: kontakt@italcolor.pl NIP 771-18-32-827 REGON 590517594

Kapitał Zakładowy 312 000,00 zł Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru 0000582523.

Contact form

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Informacja

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ICA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97-300, przy ul. Glinianej 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000582523, NIP: 5223042280 (dalej: „my”);
2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres kontakt@icapolska.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 44 645 30 80. Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;
3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ skierowałeś do nas zapytanie – wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub złożenia Ci oferty, jeśli poprosiłeś nas o jej złożenie – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.
8. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy, jeśli będzie to niezbędne w związku z Twoim zapytaniem;
9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
10. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Twoim zapytaniem do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Twoje zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Twojego zapytania.

  • Facebook
  • YouTube